Ulice na slovo 7, Požarevac

7 sekretara SKOJ-a
7. jula